Optimizer

Energy Optimizer

Skasuj
Nawiew
Wywiew
m³/h
m³/h
Pa
Pa

Zima

°C
%RH
°C
%RH

Ogrzewanie

°C

Lato

°C
%RH
°C
%RH

LTR-4 eWind E

Ten model został zastąpiony przez LTR-5 Z w dniu 2020-03-01
Nawiew
Wywiew
64 %
65 %
349 m³/h
367 m³/h
50 Pa
50 Pa
57 W
57 W
1.12 kW/(m³/s)
519 m³/h
543 m³/h
111 Pa
109 Pa
49 %
48 %

Poziom hałasu

Lw
LwA
59.0 dB
50.1 dB(A)
46.1 dB(A)
43.1 dB(A)
75.1 dB
67.6 dB(A)
64.3 dB
54.3 dB(A)
64.3 dB
53.2 dB(A)
74.6 dB
67.2 dB(A)

Informacje o centrali

Ø 200 mm
1455 mm
594 mm
536 mm
85 kg
Nawiew: F7, ePM1 55 %, kasetowy
Wywiew: M5, ePM10 75 %, kasetowy
Prawa
P14 301 0002
230 V/50 Hz, 1~, 1B10A
Ramka: 1/4” (gwint wewnętrzny)
1134 W

DWG

Zima

Wymiennik ciepa

Standardowy
-16 °C / 100 %RH
14.3 °C / 38 %RH
79.7 %

Elektryczna nagrzewnica E

800 W wbudowana
18.0 °C / 30 %RH
0.44 kW

Rocznie

Gdańsk,
Polska
77.7 %
11 390 kWh
251 kWh

Ecodesign

718 W/(m³/s)

Lato

Wymiennik ciepa

Standardowy
28 °C / 52 %RH
24.0 °C / 66 %RH
79.7 %

Elektryczna nagrzewnica E

800 W wbudowana
24.0 °C / 66 %RH