Optimizer

Energy Optimizer

Skasuj
Nawiew
Wywiew
m³/h
m³/h
Pa
Pa

Zima

°C
%RH
°C
%RH

Ogrzewanie

°C

Lato

°C
%RH
°C
%RH

Chłodzenie

°C

Pallas HP-E eAir

Nawiew
Wywiew
47 %
48 %
1676 m³/h
1764 m³/h
100 Pa
100 Pa
212 W
248 W
0.94 kW/(m³/s)
2772 m³/h
2772 m³/h
226 Pa
204 Pa
65 %
57 %

Poziom hałasu

Lw
LwA
67.2 dB
57.5 dB(A)
53.5 dB(A)
50.5 dB(A)
71.1 dB
67.6 dB(A)
65.6 dB
59.9 dB(A)
63.9 dB
50.7 dB(A)
72.5 dB
69.6 dB(A)

Informacje o centrali

Ø 400 mm
1800 mm
1610 mm
890 mm
450 kg
Nawiew: F7, ePM1 60 %, workowy
Wywiew: M5, Coarse 80 %, workowy
Prawa
P12 202 0012
400 V/50 Hz, 3~, 3C25A
Ramka: 2 x DN32
11713 W

DWG

Zima

Wymiennik ciepa

Standardowy + HP
-16 °C / 100 %RH
89.6 %
18.0 °C / 29 %RH
27.4 kJ/kg / 3.6 g/kg
27.1 °C / 16 %RH
36.6 kJ/kg / 3.6 g/kg
27.38 kW
2.22 kW
0.85 kW

Elektryczna nagrzewnica E

6000 W wbudowana
18.0 °C / 29 %RH

Rocznie

Gdańsk,
Polska
80.5 %
61 191 kWh
0 kWh

Ecodesign

483 W/(m³/s)
1538 W/(m³/s)
1258 W/(m³/s)

Lato

Wymiennik ciepa

Standardowy + HP
28 °C / 52 %RH
0.0 %
15.0 °C / 100 %RH
41.8 kJ/kg / 10.6 g/kg
13.8 °C / 100 %RH
38.6 kJ/kg / 9.8 g/kg
8.19 kW / 11.95 kW
4.49 kW
3.30 l/h
3.39 kW

Elektryczna nagrzewnica E

6000 W wbudowana
15.0 °C / 100 %RH