Optimizer

Energy Optimizer

Skasuj
Nawiew
Wywiew
m³/h
m³/h
Pa
Pa

Zima

°C
%RH
°C
%RH

Ogrzewanie

°C

Lato

°C
%RH
°C
%RH

LTR-7 XL eWind E

Ten model został zastąpiony przez LTR-7 Z w dniu 2020-05-01
Nawiew
Wywiew
65 %
61 %
814 m³/h
857 m³/h
100 Pa
100 Pa
179 W
159 W
1.42 kW/(m³/s)
1154 m³/h
1291 m³/h
201 Pa
227 Pa
42 %
51 %

Poziom hałasu

Lw
LwA
71.6 dB
68.5 dB(A)
59.4 dB
50.5 dB(A)
62.6 dB
52.3 dB(A)
68.7 dB
65.5 dB(A)

Informacje o centrali

Ø 250 mm
1510 mm
720 mm
707 mm
130 kg
Nawiew: F7, ePM1 60 %, workowy
Wywiew: M5, Coarse 80 %, workowy
Prawa
P04 301 0102
400 V/50 Hz, 3~, 3B10A
Ramka: 1/4” (gwint wewnętrzny)
5098 W

DWG

Zima

Wymiennik ciepa

Standardowy
-16 °C / 100 %RH
15.8 °C / 33 %RH
83.6 %
EN308

Elektryczna nagrzewnica E

4000 W wbudowana
18.0 °C / 29 %RH
0.62 kW

Rocznie

Gdańsk,
Polska
81.3 %
27 829 kWh
167 kWh

Ecodesign

829 W/(m³/s)
1595 W/(m³/s)
1315 W/(m³/s)

Lato

Wymiennik ciepa

Standardowy
28 °C / 52 %RH
23.8 °C / 67 %RH
83.6 %
EN308

Elektryczna nagrzewnica E

4000 W wbudowana
23.8 °C / 67 %RH