Optimizer

Energy Optimizer

Skasuj
Nawiew
Wywiew
m³/h
m³/h
Pa
Pa

Zima

°C
%RH
°C
%RH

Ogrzewanie

°C

Lato

°C
%RH
°C
%RH

Chłodzenie

°C

Pelican HP eAir

Ten model został zastąpiony przez Pelican Z w dniu 2020-02-29
Nawiew
Wywiew
73 %
63 %
374 m³/h
374 m³/h
50 Pa
50 Pa
75 W
56 W
1.26 kW/(m³/s)
529 m³/h
636 m³/h
100 Pa
145 Pa
41 %
70 %

Poziom hałasu

Lw
LwA
60.1 dB
50.0 dB(A)
46.0 dB(A)
43.0 dB(A)
68.2 dB
65.9 dB(A)
56.5 dB
46.6 dB(A)
56.8 dB
47.0 dB(A)
65.3 dB
62.5 dB(A)

Informacje o centrali

Ø 200 mm
998 mm
1270 mm
590 mm
125 kg
Nawiew: F7, ePM1 60 %, workowy
Wywiew: M5, Coarse 80 %, workowy
Prawa
P05 210 0002
230 V/50 Hz, 1~, 1C16A
Ramka: 2 x DN32
1503 W

DWG

Zima

Wymiennik ciepa

Standardowy + HP
-16 °C / 100 %RH
89.6 %
18.0 °C / 29 %RH
27.5 kJ/kg / 3.7 g/kg
29.2 °C / 15 %RH
38.8 kJ/kg / 3.7 g/kg
6.33 kW
0.49 kW
0.09 kW

Rocznie

Gdańsk,
Polska
87.0 %
15 777 kWh
0 kWh

Ecodesign

814 W/(m³/s)

Lato

Wymiennik ciepa

Standardowy + HP
28 °C / 52 %RH
0.0 %
15.0 °C / 100 %RH
41.8 kJ/kg / 10.6 g/kg
14.3 °C / 100 %RH
39.9 kJ/kg / 10.1 g/kg
1.76 kW / 2.49 kW
1.00 kW
0.74 l/h
0.97 kW