Optimizer

Energy Optimizer

Skasuj
Nawiew
Wywiew
m³/h
m³/h
Pa
Pa

Zima

°C
%RH
°C
%RH

Ogrzewanie

°C

Lato

°C
%RH
°C
%RH

Pegasos eWind E

Nawiew
Wywiew
62 %
65 %
718 m³/h
756 m³/h
100 Pa
100 Pa
150 W
167 W
1.51 kW/(m³/s)
1102 m³/h
1083 m³/h
236 Pa
205 Pa
53 %
43 %

Poziom hałasu

Lw
LwA
67.8 dB
53.6 dB(A)
49.6 dB(A)
46.6 dB(A)
69.5 dB
61.6 dB(A)
61.8 dB
51.5 dB(A)
65.0 dB
58.2 dB(A)
76.1 dB
74.0 dB(A)

Informacje o centrali

Ø 250 mm
1250 mm
1400 mm
677 mm
203 kg
M5 / M5
Prawa
P06 301 0002
400 V/50 Hz, 3~, 3B10A
Ramka: 1/4” (gwint wewnętrzny)
5048 W

DWG

Zima

Wymiennik ciepa

Standardowy
-16 °C / 100 %RH
13.5 °C / 38 %RH
77.8 %

Elektryczna nagrzewnica E

4000 W wbudowana
18.0 °C / 29 %RH
1.09 kW

Rocznie

Gdańsk,
Polska
75.8 %
22 864 kWh
805 kWh

Ecodesign

693 W/(m³/s)
1231 W/(m³/s)
961 W/(m³/s)

Lato

Wymiennik ciepa

Standardowy
28 °C / 52 %RH
24.1 °C / 65 %RH
77.8 %

Elektryczna nagrzewnica E

4000 W wbudowana
24.1 °C / 65 %RH
Valikko