Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

[/toggle]

1. Jaka centrala najlepiej sprawdzi się w moim domu?

Zalecamy, aby wyborem odpowiedniej centrali wentylacyjnej zajął się specjalista.


2. Czy mogę wykonać instalację wentylacyjną we własnym zakresie?

Zalecamy, aby system wentylacji został zainstalowany przez specjalistę. Właściwy montaż instalacji wymaga wiedzy i użycia specjalnych narzędzi.


3. Jakie są zalety obrotowego wymiennika ciepła?

Obrotowy wymiennik ciepła ma znacznie wyższą wydajność odzysku ciepła niż tradycyjny wymiennik płytowy. Wynika to z faktu, że wymiennik obrotowy posiada o wiele większą masę oraz większą powierzchnię wymiany ciepła. Większa masa przekłada się na większą zdolność magazynowania ciepła. Zakup obrotowego wymiennika ciepła szybko się zwraca dzięki niższym rachunkom za ogrzewanie.


4. Dlaczego należy izolować kanał powietrza wyrzucanego?

Obrotowy wymiennik ciepła działa bardzo skutecznie, dlatego powietrze wyrzucane z domu może być bardzo zimne. Jeśli kanał powietrza wyrzucanego biegnie przez ciepłe pomieszczenie, mogłoby to powodować wykraplanie się wilgoci.


5. Jak izolować kanał powietrza wyrzucanego?

Jeśli kanał powietrza wyrzucanego biegnie przez ciepłe pomieszczenie, odpowiednią izolacją będzie a) 80-milimetrowa warstwa z zewnętrzną powłoką zabezpieczającą przed kondensacją pary wodnej lub b) 20-milimetrowa warstwa o zamkniętej strukturze komórkowej (np. izolację kauczukową Armaflex) bezpośrednio na kanale oraz 50-milimetrowa warstwa izolacja z zewnętrzną warstwą zabezpieczającą przed kondensacją pary wodnej. Jeśli kanał biegnie przez chłodne pomieszczenie, izolacja powinna mieć grubość co najmniej 100 mm. Przed zamontowaniem kanałów wentylacyjnych należy się uważnie zapoznać z instrukcją montażu.


6. O czym należy pamiętać, gdy centrala wentylacyjna zawiera opcję chłodzenia?

Należy zapewnić dobrą izolację kanałów. W przeciwnym razie może się na nich gromadzić wilgoć.


7. Jakie przeglądy serwisowe są wymagane w przypadku centrali Enervent?

Filtry powietrza należy wymieniać zgodnie z harmonogramem wymiany filtrów. Dodatkowo centralę należy okresowo czyścić, na przykład przy użyciu odkurzacza.


8. Czy centralę Enervent można podłączyć do systemu zarządzania budynkiem?

Centrale wentylacyjne z automatyką Enervent EDA można podłączyć do sieci LAN lub Ethernet przy użyciu bramki FreeWay. Centrale ze sterowaniem Enervent ECC można także podłączyć do większości systemów automatyki domowej.


9. Skoro wymiennik ciepła jest tak wydajny, to po co w ogóle wykorzystywać nagrzewnicę?

Ze względu na wysoką wydajność cieplną wymiennik ciepła nie potrzebuje nagrzewnicy wstępnej. Podgrzewanie powietrza nawiewanego za wymiennikiem ciepła jest w niektórych przypadkach konieczne. Zależy to od warunków klimatycznych, w jakich pracuje urządzenie. Zazwyczaj zalecamy wykorzystywanie nagrzewnicy powietrza nawiewanego, tak aby było ono przyjemnie ciepłe nawet w najchłodniejsze dni.


10. Jaka nagrzewnica powietrza nawiewanego jest najlepsza?

Centrale wentylacyjne Enervent są wyposażone w wymienniki ciepła o bardzo wysokiej sprawności, dlatego nagrzewnica powietrza nawiewanego jest potrzebna tylko podczas najchłodniejszych dni. W stosunkowo ciepłym klimacie, jak w południowej Finlandii, nagrzewnica wodna nie jest zwykle najtańszą opcją ze względu na wysokie koszty instalacji i niezbyt częste użycie. W takich warunkach lepszym rozwiązaniem jest nagrzewnica elektryczna. Podgrzewanie powietrza nawiewanego jest bardziej potrzebne w chłodniejszym klimacie i nagrzewnica wodna jest wówczas bardziej opłacalnym wyborem.


11. Jaki jest wydatek powietrza w centralach wentylacyjnych Enervent?

Centrale z serii Enervent Family charakteryzują się wydatkiem powietrza od 15 do 390 litrów na sekundę. W przypadku większych urządzeń z serii Pro wartości te wynoszą od 50 do 7000 l/s.


12. Kiedy należy wymieniać filtry?

Filtry powietrza w centrali Enervent należy wymieniać regularnie. Wymiany wkładów filtracyjnych należy dokonywać co cztery miesiące, a filtrów kieszeniowych — co sześć miesięcy. Chcesz cieszyć się świeżym powietrzem? Pamiętaj o wymianie filtrów!


13. Czy można myć filtry?

Filtry nie nadają się do mycia, ale ich odkurzenie może wydłużyć czas eksploatacji.


14. Gdzie można zainstalować centralę wentylacyjną Enervent?

Centrale Pingvin, Pandion, Pelican i Pegasos należy instalować w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej +5°C. Centrale LTR-3, LTR-6 i LTR-7 można zamówić w wersji z dodatkową izolacją pozwalającą na instalację w miejscach o niższej temperaturze.


15. Jaki hałas generuje centrala wentylacyjna?

Prawidłowo zaprojektowana, wykonana i zamontowana centrala wentylacyjna pracuje cicho.


16. Czy chłodnicę można zainstalować na późniejszym etapie?

Tak, ale tylko w przypadku zastosowania odpowiedniej izolacji kanałów nawiewnych zgodnie z parametrami izolacyjnymi dla chłodnego powietrza.


17. Jak regulować przepływ powietrza?

Przepływ powietrza na każdym anemostacie należy dostosować do konkretnej wartości projektowej. Ten proces wymaga odpowiednich narzędzi pomiarowych i zawsze powinien być wykonywany przez specjalistę.


18. Czy nagrzewnica wodna może zamarznąć?

Automatyka każdej centrali Enervent z nagrzewnicą wodną posiada zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe. Enervent zaleca stosowanie przepustnicy z siłownikiem ze sprężyną powrotną w kanale powietrza zewnętrznego we wszystkich centralach z nagrzewnicami wodnymi.


19. Czy w kanałach powietrznych należy instalować przepustnice?

Zastosowanie przepustnic w kanałach powietrza zewnętrznego i wyrzucanego jest zawsze zalecane. Jeśli w kanale powietrza nawiewanego znajdują się nagrzewnice wodne, w kanale powietrza zewnętrznego należy użyć przepustnic z siłownikiem ze sprężyną powrotną. Uniemożliwi to doprowadzanie zimnego powietrza do centrali przy braku zasilania.


20. Od kiedy Ensto Enervent produkuje centrale wentylacyjne?

Ensto Enervent działa na rynku od 1983 r.


21. Czy zmniejszać przepływ powietrza, gdy na zewnątrz jest zimno?

Nie. Centrala wentylacyjna musi przez cały rok pracować z prędkością zaleconą przez instalatora. Zmniejszenie natężenia przepływu powietrza w chłodne dni oznacza zwiększone ryzyko tworzenia się lodu w centrali wentylacyjnej. Ryzyko jest podwyższone w czasie dużych mrozów oraz w przypadku dużej wilgoci w pomieszczeniu (częste korzystanie z prysznica i duża ilość suszącego się prania).

Stan filtrów ma zasadnicze znaczenie dla poprawnego działania centrali wentylacyjnej. Zabrudzone filtry blokują przepływ powietrza i istotnie zmniejszają jego natężenie. Należy regularnie wymieniać filtry. Wymiany wkładów filtracyjnych należy dokonywać co 3–4 miesiące, a filtrów kieszeniowych — co 6 miesięcy. Dobrze jest także sprawdzać, czy w czerpni i wyrzutni nie znajduje się śnieg albo liście.


22. Czy obrotowy wymiennik ciepła oddaje wilgoć i czy poziom wilgotności w pomieszczeniu może nadmiernie wzrosnąć?

Standardowy obrotowy wymiennik ciepła, który jest zainstalowany we wszystkich produktach Enervent, przekazuje część wilgoci zawartej w powietrzu wywiewanym do świeżego powietrza zewnętrznego tylko wówczas, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa od zera. Jest to często pożądane, gdyż w warunkach niskiej temperatury zewnętrznej w pomieszczeniu może być zbyt sucho. Prawidłowe obliczenie przepływów powietrza dla Twojego domu pozwoli uniknąć sytuacji, w której poziom wilgotności w pomieszczeniu zanadto wzrośnie. Jeśli obciążenie wilgocią jest duże w związku z intensywnym korzystaniem z prysznica lub suszeniem prania, można sprawdzić, czy aktywowano funkcję zwiększenia wilgotności (standardowo dostępna w modelach MD, opcjonalnie dostępna w modelach ECC).