Trendy w wentylacji

Trendy w wentylacji

Nowe trendy w wentylacji

Zawsze najlepszy klimat w pomieszczeniu

Dobre parametry powietrza w pomieszczeniach to jeden z najważniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie, komfort i wydajność pracy.

Na rynku nieruchomości właściwy klimat wewnętrzny to ważny element przewagi konkurencyjnej.

Sama skuteczna wentylacja nie może zagwarantować dobrych warunków klimatycznych w pomieszczeniach. Coraz częściej w nieruchomościach każdej wielkości oczekuje się możliwości regulacji parametrów powietrza wewnątrz budynku.

Obecnie klimatyzacja jest standardowo montowana w niemal wszystkich nowych samochodach. Dlaczego nie oczekiwać tego samego w każdym domu czy miejscu pracy?

Nowy sposób myślenia: Wentylacja zdecentralizowana

W dużych budynkach najlepsze wyniki zapewnia wentylacja oparta na kilku mniejszych centralach, zamiast jednej dużej. Dzięki temu zyskujemy praktyczny sposób do kontroli klimatu wewnętrznego w kilku strefach.

Korzyści dla właściciela i użytkownika nieruchomości oraz dla firmy zajmującej się jej konserwacją:

  • Łatwiej jest monitorować i regulować wentylację, ponieważ
    każdą strefą steruje się niezależnie.
  • Mniejsze ryzyko dotyczące konserwacji i sytuacji awaryjnych: w trakcie serwisowania jednej centrali pozostałe nadal działają.

Korzyści dla wszystkich uczestników projektu na etapie instalacji:
kanały, izolacja i odcinki kanałów, tańsze i prostsze w montażu
łatwiejsza i szybsza instalacja, nawet w wymagających remontowanych budynkach
oszczędności dzięki całościowej umowie