Wszystkie urządzenia wentylacyjne Enervent mają klasę energetyczną A

Wszystkie urządzenia wentylacyjne Enervent mają klasę energetyczną A

Od stycznia 2016 roku urządzenia wentylacyjne muszą mieć etykietę z danymi energetycznymi. Oznaczenia takie można już znaleźć na domowych urządzeniach elektrycznych i na przykład pompach ciepła. Wszystkie urządzenia wentylacyjne Enervent mają klasę energetyczną A.
Obowiązek oznaczenia wentylatorów etykietą energetyczną wynika z dyrektywy Komisji Europejskiej (EU) nr 1254/2014. Przepisy te regulują wymogi dla wentylatorów przeznaczonych do użytku w budynkach mieszkalnych. Klasyfikacja obejmuje kategorie od najniższej G do najwyższej A.

Jednocześnie z obowiązkiem wprowadzenia etykiet efektywności energetycznej w życie wchodzi rozporządzenie komisji (EU) nr 1253/2014 dotyczące ekoprojektu dla urządzeń wentylacyjnych. Wspólne wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla wentylatorów zostały potwierdzone w rozporządzeniu komisji (EU) nr 327/2011.

Jasne informacje na temat efektywności energetycznej

Etykieta energetyczna urządzenia zapewnia konsumentowi informacje porównawcze, które pomogą mu w podjęciu decyzji o zakupie. Może on od razu zobaczyć, czy zużycie energii danego urządzenia jest niskie, czy wyższe niż średni poziom oznaczony kolorem czerwonym.

Poza klasą energetyczną konsument musi otrzymać wiele ważnych informacji, przetestowanych w jednolity sposób. Konsument musi być przekonany, że właściwości urządzenia zostały sprawdzone i są podane w jasny, jednolity sposób przez wszystkich producentów, zarówno jeśli chodzi o typ sterowania klimatyzatora, typ lub wydajność systemu odzysku ciepła, moc pobieraną przy maksymalnym przepływie powietrza, nominalną moc elektryczną lub poziom mocy akustycznej.

Poziom mocy akustycznej odgrywa znaczącą rolę, jeśli chodzi o dobry mikroklimat w pomieszczeniu oraz komfort.

Najlepsza wydajność w chłodnym klimacie

Wydajność energetyczna urządzeń wentylacyjnych jest wskazana na etykietach efektywności energetycznej dla uśrednionej strefy klimatycznej w Unii Europejskiej. Na przykład dla pomp ciepła i klimatyzatorów klasa efektywności energetycznej odnosi się do trzech stref klimatycznych.
Oczywiście urządzenia wentylacyjne Enervent zostały zaprojektowane do pracy z najwyższą możliwą wydajnością energetyczną w klimacie północnej Europy. Tak więc w najzimniejszej strefie klimatycznej klasa energetyczna wszystkich urządzeń wentylacyjnych Enervent to A+.

Energia zużywana przez urządzenia wentylacyjne stanowi znaczną część całkowitej ilości energii gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. Komisja poświęciła wiele uwagi wysokiemu zużyciu energii przez urządzenia wentylacyjne.
Oczekuje się, że dzięki dyrektywie zużycie energii w gospodarstwach domowych na terenie Unii Europejskiej spadnie do roku 2025 o 45%.